Mikä on Dihtosis?

Dihtosis on Saamelaiskäräjien Nuorisoneuvoston ja Nuorten Akatemian yhteishanke, jonka tavoitteena on lisätä valtaväestöön kuuluvien lasten ja nuorten tietoisuutta saamelaisista ja saamelaiskulttuurista. Hankkeen avulla tehdään saamelaiskulttuuria tutuksi kouluissa erilaisin menetelmin. Hanketta toteutetaan lukuvuonna 2021–2022 alakoulujen, yläkoulujen ja toisen asteen puolella. Dihtosiksen palveluja voi tilata valtakunnallisesti. Tarjoamme kouluille kouluvierailuita, digipelejä, päivitetyn menetelmäpakan monipuolisine harjoituksineen sekä vuoden 2022 uutuutena video-oppitunteja.

Kouluvierailut

Lukuvuonna 2020-2021 hankkeessa toteutettiin yhteensä 103 kouluvierailua seitsemän kouluvierailijan voimin.

Lukukaudella 2021-2022 toteutamme 40 lähi- tai etävierailua. Vierailijana toimii tehtävään koulutettu saamelaisnuori. Vierailu sisältää lyhyen infon saamelaisesta kulttuurista sekä toiminnallisia tehtäviä, joissa oppilaat itse pääsevät pohtimaan aihetta yhdessä vierailijan kanssa. Kouluvierailut ja video-oppitunnit on suunnattu peruskouluille ja toisen asteen opiskelijoille. Lähivierailuita voi tilata Oulun seudulla, etävierailut ovat saatavilla valtakunnallisesti. Voit tilata kouluvierailun oppilaitoksellesi tästä.

Video-oppitunnit

Alkuvuodesta 2022 julkaisemme kolme saamelaiskulttuuria käsittelevää video-oppituntia, jotka opettaja voi tilata maksutta käyttöönsä. Videot on lajiteltu kolmen teeman alle: 1. Perustietoa saamelaiskulttuurista, 2. Saamen kielet ja kansa, 3. Ihmisoikeudet ja alkuperäiskansa. Niitä opettaja voi hyödyntää joko itsenäisinä kokonaisuuksina tai yhdistellen toisiinsa.

Video-oppitunnilla opettaja laittaa videon pyörimään ja videolla saamelaisnuori johdattelee teemaan. Kun videossa näkyy paussi-symboli, opettaja laittaa videon tauolle ja nuoret tekevät ohjeiden mukaisesti harjoituksen pari- tai pienryhmätyöskentelynä. Kun harjoitus on tehty, opettaja laittaa jälleen videon päälle. Tilatessaan video-oppitunnin opettaja saa myös pienen opettajan oppaan, josta löytyvät kootusti kaikki videolla näkyvät harjoitukset.

Seppo-mobiilipelit

Olemme kehittäneet Seppo-pelialustalle kaksi saamelaisaiheista digitaalista peliä, joita opettajat voivat käyttää opetuksessa. Sukellus saamelaiskulttuuriin on tarkoitettu yläkoululaisille ja toisen asteen opiskelijoille, Pieni peli saamelaisista puolestaan soveltuu alakoulun 4.-6.-luokkalaisille. Pelit auttavat oppilaita ympäri Suomen oppimaan ja oivaltamaan saamelaisuudesta ja saamelaiskulttuurista oman opettajansa ohjaamina. Sukellus saamelaiskulttuuriin on tarjolla myös pohjoissaameksi, jotta pohjoissaamenkielisillä oppilailla ympäri Suomen olisi mahdollisuus käsitellä kulttuuriaan koskevia aiheita pelillisesti.

Seppo-peleissä saamelaisuutta ja alkuperäiskansoja voi käsitellä lapsia ja nuoria innostavalla tavalla tutkien ja tutustuen – yhdessä ongelmia ratkoen. Alusta tukee ilmiöoppimista ja toisaalta peli sopii pelattavaksi hyvin moneen oppituntiin, sillä saamelaisuus läpileikkaa niin äidinkielen, yhteiskuntaopin, historian, maantiedon kuin käsityönkin oppiaineet. Tilaa peli tästä.

Menetelmäpakka

Päivitettyä menetelmäpakkaa on jälleen saatavilla! Saamelaisaiheiden itsenäistä käsittelyä varten on tuotettu myös menetelmäkorttipakka, jota opettajat ja ohjaajat voivat hyödyntää käsitellessään saamelaiskulttuuria lasten ja nuorten kanssa. Korttipakan idea on toimia faktapankkina sekä innostaa kouluja viettämään saamelaisten kansallispäivää kouluissa ympäri maan. Menetelmäpakan oppilaitoksesi käyttöön voit tilata SubjectAidin kautta.

Erilaisten menetelmävinkkien avulla pyritään lisäämään nuorten tietoisuutta saamelaisista ja saamelaiskulttuurista ja tuomaan ne osaksi nuorten arkitietoutta. Tietouden lisääminen innostavin menetelmin ehkäisee saamelaislapsiin ja -nuoriin kohdistuvaa syrjintää ja samalla vahvistaa saamelaisalueen ulkopuolella asuvien saamelaislasten ja -nuorten identiteettiä.

Dihtosis-hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Hankeaika 1.5.2018-30.6.2022.