Mikä on Dihtosis?

Dihtosis on Saamelaiskäräjien Nuorisoneuvoston ja Nuorten Akatemian yhteishanke, joka oli käynnissä vuosina 2018-2022. Hankkeen tavoitteena on ollut lisätä valtaväestöön kuuluvien lasten ja nuorten tietoisuutta saamelaisista ja saamelaiskulttuurista, ja sen avulla on tehty saamelaiskulttuuria tutuksi kouluissa erilaisin menetelmin. Dihtosiksen digipelejä ja video-oppitunteja voi yhä tilata valtakunnallisesti.

Video-oppitunnit

Olemme julkaisseet kolme video-oppituntia, joilla käsitellään saamelaista kulttuuria. Videot on lajiteltu kolmen teeman alle: 1. Perustietoa saamelaiskulttuurista, 2. Saamen kielet ja kansa, 3. Ihmisoikeudet ja alkuperäiskansa. Niitä opettaja voi hyödyntää joko itsenäisinä kokonaisuuksina tai yhdistellen toisiinsa.

Video-oppitunnilla opettaja laittaa videon pyörimään ja videolla saamelaisnuori johdattelee teemaan. Kun videossa näkyy paussi-symboli, opettaja laittaa videon tauolle ja nuoret tekevät ohjeiden mukaisesti harjoituksen pari- tai pienryhmätyöskentelynä. Kun harjoitus on tehty, opettaja laittaa jälleen videon päälle. Tilatessaan video-oppitunnin opettaja saa myös pienen opettajan oppaan, josta löytyvät kootusti kaikki videolla näkyvät harjoitukset. Tilaa video-oppitunti tästä!

Seppo-mobiilipelit

Olemme kehittäneet Seppo-pelialustalle kaksi saamelaisaiheista digitaalista peliä, joita opettajat voivat käyttää opetuksessa. Sukellus saamelaiskulttuuriin on tarkoitettu yläkoululaisille ja toisen asteen opiskelijoille, Pieni peli saamelaisista puolestaan soveltuu alakoulun 4.-6.-luokkalaisille. Pelit auttavat oppilaita ympäri Suomen oppimaan ja oivaltamaan saamelaisuudesta ja saamelaiskulttuurista oman opettajansa ohjaamina. Sukellus saamelaiskulttuuriin on tarjolla myös pohjoissaameksi, jotta pohjoissaamenkielisillä oppilailla kaikkialla Suomessa olisi mahdollisuus käsitellä kulttuuriaan koskevia aiheita pelillisesti.

Seppo-peleissä saamelaisuutta ja alkuperäiskansoja voi käsitellä lapsia ja nuoria innostavalla tavalla tutkien ja tutustuen – yhdessä ongelmia ratkoen. Alusta tukee ilmiöoppimista ja toisaalta peli sopii pelattavaksi hyvin moneen oppituntiin, sillä saamelaisuus läpileikkaa niin äidinkielen, yhteiskuntaopin, historian, maantiedon kuin käsityönkin oppiaineet. Tilaa peli tästä.

Menetelmäpakka

Saamelaisaiheiden itsenäistä käsittelyä varten olemme tuottaneet menetelmäkorttipakan, jota opettajat ja ohjaajat voivat hyödyntää käsitellessään saamelaiskulttuuria lasten ja nuorten kanssa. Menetelmäpakka on tilattu loppuun, mutta se löytyy verkosta täältä.

Kouluvierailut

Vuosina 2019-2022 hankkeessa toteutettiin yhteensä 321 kouluvierailua. Kouluvierailuita ei ole tällä hetkellä saatavilla.

Dihtosis-hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Hankeaika 1.5.2018-30.6.2022.