Mikä on Dihtosis?

Dihtosis on Saamelaiskäräjien Nuorisoneuvoston ja Nuorten Akatemian yhteishanke, jonka tavoitteena on lisätä valtaväestöön kuuluvien lasten ja nuorten tietoisuutta saamelaisista ja saamelaiskulttuurista. Hankkeen avulla tehdään saamelaiskulttuuria tutuksi kouluissa erilaisin menetelmin. Hanketta toteutetaan lukuvuoden 2021–2022 aikana alakoulujen, yläkoulujen ja toisen asteen puolella. Dihtosiksen palveluja voi tilata valtakunnallisesti. Tarjoamme opettajien käyttöön Sukellus saamelaiskulttuuriin -digipelin yläkouluille ja toiselle asteelle sekä Pieni peli saamelaisista -digipelin 4.-6. luokille. Pelien avulla oppilaitokset voivat juhlistaa esimerkiksi saamelaisten kansallispäivää 6.2. ympäri maan. Alkuvuonna 2022 julkaisemme myös suositun Dihtosis-menetelmäpakan päivitetyn version.

Kouluvierailut

Lukuvuonna 2020-2021 hankkeessa toteutettiin yhteensä 103 kouluvierailua seitsemän kouluvierailijan voimin.

Lukukaudella 2021-2022 vastaamme opettajien toiveisiin ja tarjoamme kouluvierailuiden rinnalla valmiita video-oppitunteja saamelaisesta kulttuurista. Video-oppitunnit ovat saatavilla alkuvuonna 2022. Video-oppituntien lisäksi toteutamme 40 lähi- tai etävierailua. Vierailijana toimii tehtävään koulutettu saamelaisnuori. Vierailu sisältää lyhyen infon saamelaisesta kulttuurista sekä toiminnallisia tehtäviä, joissa oppilaat itse pääsevät pohtimaan aihetta yhdessä vierailijan kanssa. Kouluvierailut ja video-oppitunnit on suunnattu peruskouluille ja toisen asteen opiskelijoille. Voit tilata kouluvierailun oppilaitoksellesi tästä.

Seppo-mobiilipelit

Olemme kehittäneet Seppo-pelialustalle kaksi saamelaisaiheista digitaalista peliä, joita opettajat voivat käyttää opetuksessa. Sukellus saamelaiskulttuuriin on tarkoitettu yläkoululaisille ja toisen asteen opiskelijoille, Pieni peli saamelaisista puolestaan soveltuu alakoulun 4.-6.-luokkalaisille. Pelit auttavat oppilaita ympäri Suomen oppimaan ja oivaltamaan saamelaisuudesta ja saamelaiskulttuurista oman opettajansa ohjaamina. Sukellus saamelaiskulttuuriin on tarjolla myös pohjoissaameksi, jotta pohjoissaamenkielisillä oppilailla ympäri Suomen olisi mahdollisuus käsitellä kulttuuriaan koskevia aiheita pelillisesti.

Seppo-peleissä saamelaisuutta ja alkuperäiskansoja voi käsitellä lapsia ja nuoria innostavalla tavalla tutkien ja tutustuen – yhdessä ongelmia ratkoen. Alusta tukee ilmiöoppimista ja toisaalta peli sopii pelattavaksi hyvin moneen oppituntiin, sillä saamelaisuus läpileikkaa niin äidinkielen, yhteiskuntaopin, historian, maantiedon kuin käsityönkin oppiaineet. Tilaa peli tästä.

Menetelmäpakka

Menetelmäpakka uudistuu ja on saatavilla taas alkuvuonna 2022! Saamelaisaiheiden itsenäistä käsittelyä varten on tuotettu myös menetelmäkorttipakka, jota opettajat ja ohjaajat voivat hyödyntää käsitellessään saamelaiskulttuuria lasten ja nuorten kanssa. Korttipakan idea on toimia faktapankkina sekä innostaa kouluja viettämään saamelaisten kansallispäivää kouluissa ympäri maan. Menetelmäpakan oppilaitoksesi käyttöön voit tilata Nuorten Akatemialta. Tällä hetkellä pakkaa on saatavilla vain ruotsin kielellä.

Erilaisten menetelmävinkkien avulla pyritään lisäämään nuorten tietoisuutta saamelaisista ja saamelaiskulttuurista ja tuomaan ne osaksi nuorten arkitietoutta. Tietouden lisääminen innostavin menetelmin ehkäisee saamelaislapsiin ja -nuoriin kohdistuvaa syrjintää ja samalla vahvistaa saamelaisalueen ulkopuolella asuvien saamelaislasten ja -nuorten identiteettiä.

Dihtosis-hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Hankeaika 1.5.2018-30.6.2022.