Dihtosis-hanke on Saamelaiskäräjien Nuorisoneuvoston ja Nuorten Akatemian yhteishanke, jonka tavoitteena on lisätä valtaväestöön kuuluvien lasten ja nuorten tietoisuutta saamelaisista ja saamelaiskulttuurista. Hankkeen avulla tehdään saamelaiskulttuuria tutuksi kouluissa. Hankkeen kohderyhmänä ovat perusopetuksen ja toisen asteen opiskelijat.

Mikä on Dihtosis?

Mikä on Dihtosis-hanke?
Mihin sitä tarvitaan?
Miksi se on tärkeä?
Ketkä ovat sen osapuolia?
Mitä hankkeella pyritään saavuttamaan?

Tutustu

Taustaa

Mistä ajatus on lähtenyt liikkeelle?
Onko samanlaista toimintaa muualla?
Tutustu hankkeen taustaan!