Dihtosis-hanke oli Saamelaiskäräjien Nuorisoneuvoston ja Nuorten Akatemian yhteishanke, joka toimi vuosina 2018-2022. Sen tavoitteena oli lisätä valtaväestöön kuuluvien lasten ja nuorten tietoisuutta saamelaisista ja saamelaiskulttuurista. Hankkeen avulla tehtiin saamelaiskulttuuria tutuksi kouluissa. Hankkeen aineistoja voi yhä tilata verkosta.

Mikä on Dihtosis?

Mikä on Dihtosis-hanke?
Mihin sitä tarvitaan?
Miksi se on tärkeä?
Ketkä ovat sen osapuolia?
Mitä hankkeella pyritään saavuttamaan?

Tutustu

Taustaa

Mistä ajatus on lähtenyt liikkeelle?
Onko samanlaista toimintaa muualla?
Tutustu hankkeen taustaan!

Päättynyt toiminta

Tutustu Dihtosis-kouluvierailuihin!
Kuinka monta kouluvierailua toteutimme?
Mitä kouluvierailuilla tehtiin?

 Tutustu